Home
българскиenglish
НачалоЗа насУслугиКонтактиКарта
Home  
За нас
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МОРСКА МЕДИЦИНА ТРАНСМЕД" ООД е лечебно заведение с предмет на дейностдиагностика, лечение, наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под собствен контрол и отговорност, предписване на лекарства, здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, медицинска експертиза, освидетелстване за медицинска годност на морски лица за работа на море под български и чужд флаг. 

"Морска Медицина Трансмед" е търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон за лечебните заведения. Вписано в Регистъра на търговските дружества и регистрирано с Удостоверение №2368 от 29.09.2014 от Министерство на здравеопазването на Република България , Регионална здравна инспекция гр.Варна и вписано в регистъра на Морска Администрация гр. Варна.

Ние разполагаме със съвременна диагностична апаратура и висококвалифицирани лекари, с дългодишен стаж и опитност в системата на морския, въздушен и железопътен транспорт

ЗА КОНТАКТИ!

на телефони:
+359 52 805 175
+359 884 452 821

mobile: +359 885 902 417

e-mail: maritimemedicine@abv.bg